Milliarder i samfundsøkonomiske gevinster ved at investere i og behandle med medicinsk cannabis

Milliarder i samfundsøkonomiske gevinster ved at investere i og behandle med medicinsk cannabis

Uddrag fra debatindlæg hos dagensmedicin.dk

Behandling med medicinsk cannabis har en række positive gevinster, både sundhedsmæssigt og samfundsøkonomisk, som opvejer omkostningerne ved offentlige tilskud. Desuden er en permanent ordning med højere tilskud et af de bedste midler til at bekæmpe ulighed i sundhed på smerteområdet.

Et politisk flertal har besluttet at forlænge forsøgsordningen for medicinsk cannabis frem til 2026 efter positive erfaringer med ordningen fra 2018 til 2022. Samtidig har Sundhedsstyrelsen udarbejdet et oplæg til en national smertebehandlingsplan. Imidlertid afventer vi fortsat den politiske stillingtagen i form af en handlingsplan på smerteområdet.

Det er oplagt at medtænke medicinsk cannabis i en kommende smertehandlingsplan, idet mange smertepatienter ville have gavn heraf, men ikke har råd til medicinsk cannabis, hvilket har skabt en betragtelig ulighed i sundhed på området.

Artikel fortsætter efter annoncen

Den manglende politiske vilje til at øge tilskudsgraden betyder, at patienter, som tjener mindre end gennemsnittet, i stedet ser sig nødsaget til at opsøge det illegale marked. Denne ulige adgang til medicinsk cannabis kan blive forværret markant, hvis den nuværende midlertidige tilskudsordning ikke gøres permanent.

Den manglende politiske vilje til at tage et opgør med denne ulighed ved at øge tilskuddet og gøre ordningen permanent begrundes ofte med, at medicinsk cannabis er relativt dyrt som smertelindrende middel, og derfor er forbundet med betragtelige omkostninger for det offentlige.

Der mangler dog nuancer i debatten, for undersøgelser indikerer, at medicinsk cannabis har betragtelige sundhedsmæssige og økonomiske gevinster, som opvejer omkostningerne. Kort sagt er der et uudnyttet potentiale på området, der alene kalder på politisk vilje for at kunne realiseres.

Læs hele debat indlægget hos dagensmedicin.dk

Kilde: Thomas Skovlund Schnegelsberg & Morten Snede hos dagensmedicin.dk

Flere opslag

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.