Hvor stor betydning har strenge eller milde straffe for brugen af cannabis?

Hvor stor betydning har strenge eller milde straffe for brugen af cannabis?

Nogle studier peger på, at effekten af strafudmålingen på brugen af illegale stoffer måske er blevet overvurderet. Men det er et kompliceret forskningsfelt.

Holland er kendt for at være et liberalt land, når det kommer til cannabis. Rusmidlet kan købes og bruges i såkaldte coffeeshops.
Også i Spanien kan cannabis nu købes og bruges på særlige klubber i hele landet.
I Skandinavien er det stadig strafbart at bruge og besidde stoffet.

Betyder lidt

Men hvad betyder egentlig strenge eller milde straffe i et land for, om folk bruger stoffet?

Det satte en forskergruppe ved Karolinska Institutet i Sverige sig for at afdække.

Efter at have undersøgt cannabisbrugen i 11 lande i Europa og sammenlignet den med strafudmålingen på området, er de nået frem til en noget overraskende konklusion:
Strafniveauet betyder meget lidt.

Forskerne undersøgte, hvordan brugen har udviklet sig i aldersgruppen 15 til 34 år i perioden 1994 til 2017 i de 11 lande.

Store forskelle i Europa

Der er store forskelle både i brugen og i cannabispolitikken i de lande, der er med i studiet, som er Norge, Sverige, Storbritannien, Holland, Belgien, Tjekkiet, Tyskland, Portugal, Slovakiet, Spanien og Italien.

  • Sverige har det laveste forbrug af hash blandt unge og unge voksne med 1,5 procent

  • Spanien har det højeste forbrug med 12,3 procent

  • I Norge bruger 4 procent af de 15-34-årige hash

Én af forskerne bag undersøgelsen, professor Cecilia Magnusson ved Karolinska Institutet, siger til den svenske avis Dagens Nyheter, at uanset hvilken retning lovgivningen i et land er gået – om den er blevet mildere eller strengere – faldt cannabisbrugen, efter at lovene blev ændret.

I de lande, hvor loven ikke er blevet ændret i perioden 1994-2017, Tyskland, Holland, Slovakiet, Sverige, har brugen enten været stabil eller noget stigende, fortæller forskeren i interviewet.

Artikel fortsætter efter annoncen

Også vist i andre studier

»Disse resultater slutter sig til rækken af studier, der viser, at man formentlig har overvurderet straffens effekt på brugen af illegale stoffer.«

Det skriver Ola Røed Bilgrei, som forsker ved den norske sundhedsmyndighed, Folkehelseinstituttet (FHI), i en email til forskning.no, Videnskab.dk’s norske søstersite.

»Det er dog vigtigt at understrege, at studiet er behæftet med usikkerhed, som forskerne selv redegør for. Men der tegnes stadig et billede, der falder sammen med flere andre metaanalyser. De viser, at ændringer i cannabislovgivningen ikke nødvendigvis fører til væsentlige ændringer i brugen.«

1 ud af 10 brugte hash

I Europa har omkring 90 millioner mennesker i alderen 15-64 år brugt cannabis 1 eller flere gange i deres liv.

I 2019 brugte 1 ud af 10 unge voksne i Europa cannabis hver måned, skriver forskerne.

En bølge af cannabis-liberalisering skyller for tiden over verden, men intet land i Europa er indtil videre nået så langt som flere stater i USA.

Holland og Spanien har delvist legaliseret cannabis. De accepterer, at stoffet kan sælges og bruges på caféer eller klubber.

Belgien, Portugal, Estland og Tjekkiet har også lempet lidt på lovgivningen i retning af afkriminalisering af brug og besiddelse.

Også debat i Norge

I mange lande diskuterer man i dag narkotikapolitik – især brug eller besiddelse af cannabis.

Det er også relevant i Norge med Solberg-regeringens forslag til en rusmiddelreform, som omfattede afkriminalisering af illegale stoffer. Så ville Norge have fulgt Portugals eksempel.

»Baggrunden for diskussionerne er, at man i højere grad stiller spørgsmålstegn ved, om strafferetlig forfølgelse
for brug og besiddelse af stoffer har den ønskede effekt, uden at kontrolomkostningerne bliver for store,« skriver Ola Røed Bilgrei til forskning.no.

Artikel fortsætter efter annoncen

Et kompliceret puslespil

Cecilia Magnusson ved Karolinska Institutet i Sverige kalder det nye studie for en lille
brik i et kompliceret puslespil.

Cannabisbrug er svært at forske i, siger hun. Mangel på tal og statistik er én af ​​årsagerne.

Forskere har brug for data, både før og efter lovændringer, så de kan sige noget mere sikkert om effekten af ændrede love og regler. Og det havde forskerne kun for tre lande.
Nu vil forskerne følge udviklingen i flere lande, der på det seneste har ændret lovgivningen.

Datamængden kommer fra EU-organet EMCDDA, som opsummerer tal indsamlet i de forskellige lande og laver analyser på tværs af dem.

Det er også problematisk, at det er de unge selv, der rapporterer deres hashbrug.

Mange svarer nok ikke helt sandt på spørgsmål om, hvor meget hash de bruger, siger den svenske forsker til Dagens Nyheter.

Store variationer landene imellem

Ola Røed Bilgrei ved Folkesundhedsinstituttet mener ikke, at det er nok kun at se på straf eller fravær af straf for at kunne sige noget om cannabisbrug.

»Det er vigtigt også at inddrage sociale og kulturelle forhold.«

»Cannabisbrug kan ikke nemt forklares udelukkende ved at se på et lands narkotikapolitik. Andre samfundsforhold spiller også ind.«

Kilde: videnskab.dk

Flere opslag

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.